donderdag 3 maart 2011

Filmpje snoeken/doodaasvissen.

Klik op onderstaande afbeelding om het filmpje te bekijken.


Ook wil ik nog even terugkomen op mijn vorige verslag snoeken (zie Snoeken (verslag 5: slot)) waarin ik vertelde dat je van 1 maart t/m 30 juni niet meer doelgericht op snoek mag vissen. Nadat ik dit verslag had geschreven las ik op de site van Sportvisserij Nederland het volgende:

Voor sommige vissoorten geldt een gesloten periode. Dit betekent dat je die vissoort in die periode niet in bezit mag hebben. Anders gezegd, vissen van deze soorten moeten na eventuele vangst in de betreffende periode altijd direct in hetzelfde water worden teruggezet.

Let op: bij de gesloten tijden voor vissoorten is dus geen sprake van een verbod om in de betreffende periode gericht op die soort te vissen. Zo'n verbod zou ook niet zijn te handhaven want dit zou eenvoudig zijn te ontduiken door te zeggen dat je op een andere vissoort vist. Ook zou een visser bij zo’n verbod het risico lopen bekeurd te worden als hij per ongeluk zo’n soort in die periode vangt. De gesloten periodes voor vissoorten zijn daarom geformuleerd in de vorm van een directe terugzetplicht voor die soort in een bepaalde periode.

Deze uitleg is te vinden op de volgende pagina van Sportvisserij Nederland: klik hier.

2 opmerkingen: